top of page
CampingLongboardWirzaSerangan_2021_LR_JADS-5.jpg

Het voedselbos

Vegetatielagen

In relatie tot de productiefunctie kan een voedselbos worden getypeerd als een zeer divers, agrarisch ecosysteem, ofwel een zogenoemde ‘polycultuur’ met de structuur van een natuurlijk bos. Een volwaardig voedselbos is minimaal opgebouwd uit de volgende acht ‘vegetatielagen’ of ‘etages’.

Plantekening Voedselbos.jpg
Duinshorst_2021_LR_JADS-37_verkleind.jpg

Wat zijn voedselbossen?

Voedselbos lagen

  1. Kruinlaag met hoge bomen zoals walnotenbomen en tamme kastanjes en hoogstamfruitbomen zoals de Els’ en zoete kers

  2. Lagere (fruit-)bomen en hogere struiken zoals hazelaars, appelbomen en Siberische olijfwilg

  3. Lagere struiken, bijvoorbeeld zwarte en rode bessen, frambozen en bottelroos

  4. Kruidlaag met overblijvende groenten zoals zeekool, daslook, asperge en artisjok

  5. Bodemkruipers en –bedekkers, bijvoorbeeld hondsdraf, Oost-Indische kers en bosaardbei

  6. Wortel-, knol- en bolgewassen zoals aardperen, zilverschoon, mierikswortel en geelwortel

  7. Klimplanten die zich door meerdere lagen heen klimmen, bijvoorbeeld kiwi, druif en hop

  8. Schimmels en bodemorganismen zoals champignons, cantharellen en eekhoorntjesbrood.

  9. Als er water aanwezig is, kan nog een negende laag worden toegevoegd aan de bovengenoemde lagen bestaande uit waterplanten zoals waterkers, lisdodde en Vietnamese watervenkel

drawing_Tekengebied 1 kopie 2.png
Duinshorst_logo_RGB_22372B_1_HR_JADS.png.png
Kaart Sectieverdeling Voedselbos_1.jpg

Fundamenten Voedselbos | Benut de kracht van de natuur

Het ecologisch systeem dat wordt neergezet in een voedselbos is gebouwd op een aantal fundamenten. De kern hiervan is dat alle elementen van de natuur op een dusdanige manier worden benut dat het zichzelf beheert.

Wanneer goed ontworpen, geven de zeven lagen waaruit een voedselbos bestaat een basis voor deze natuurlijke balans.

een voedselbos helpt onze wereld te herstellen

illustratie 2-02.png

Thomas Fuller

“He that plants trees loves others besides himself.”
bottom of page